Skip to content

Námsörðugleikar, hegðun og líðan ungmenna

Hér má finna hlekki inn á vefsíður stofnana sem veita þjónustu og upplýsingar er varða nám, hegðun og líðan ungmenna.

Nám og skóli

Læsi og lestrarörðugleikar

Félag lesblindra https://www.lesblindir.is/

Snjallvefjan https://www.snjallvefjan.is/frodleikur

Lesvefurinn, um læsi og lestrarerfiðleika https://lesvefurinn.hi.is/

ADHD

ADHD samtökin https://www.adhd.is/

ADHD og farsæl skólaganga https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/ADHD_handbok/

Þroska og hegðunarstöð https://www.heilsugaeslan.is/serthjonusta/throska-og-hegdunarstod/

Hegðun og andleg líðan

Þinn besti vinur, forvarnarverkefni  http://thinnbestivinur.is/

Bergið Headspace, stuðnings og ráðgjafarsetur fyrir ungt fólk https://bergid.is/

Foreldrahús https://foreldrahus.is/

Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/barna-og-unglingageddeild-bugl/

Sjálfskaðahegðun https://www.grunnrey.is/static/files/annad/sjalfsskadahegdun_unglinga.pdf

Hjálparsími Rauða krossins 1717 https://www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/hjalparsiminn-1717/hvad-gerum-vid-3

Sjálfsmynd ungmenna

Sterkari út í lífið https://sterkariutilifid.is/