Skip to content

Foreldrafélag Hagaskóla

Almennar upplýsingar

Í Hagaskóla er starfandi foreldrafélag líkt og grunnskólalög segja til um. Stjórn foreldrafélagsins er jafnan kosin á aðalfundi þess í upphafi skólaársins. Stjórn foreldrafélagsins sér m.a. um að velja fulltrúa í skólaráð. Foreldrafélagið hefur margvíslegt hlutverk t.d. að bjóða upp á fræðslu fyrir foreldra í skólanum, undirbúa vorferð 10. bekkjar og fleira.

Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun forelderafélags og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Hlutverk foreldrafélags er að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla.

 

Aðrar upplýsingar

Foreldrafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html

Stjórn foreldrafélags Hagaskóla fundar reglulega í skólanum. Dagsetningar funda er að finn á vef skólans.

Foreldrafélagið hefur ekki skipulagða verkefnaskrá yfir skólaárið en meðal þeirra verkefna sem félagið tekur að sér er skipulag og framkvæmd foreldrarölts, skipulag og framkvæmd vorferðar 10. bekkar og ýmis önnur verkefni.

Markmið

  • að styðja við skólastarfið
  • stuðla að velferð nemenda skólans
  • efla tengsl heimilis og skóla
  • hvetja til virkrar þátttöku forráðamanna í skólastarfi
  • hagsmunagæsla, aðhald og eftirlit með skólastarfinu
  • Stjórn foreldrafélagsins gerir sér verkefnaskrá fyrir hvert ár og er hún birt á heimasíðu skólans þegar hún er tilbúin. Nöfn og netföng verða færð inn eftir aðalfund foreldrafélagsins í haust.

Handbók foreldrafélaga grunnskóla

Heimili og skóli hafa gefið út handbækur fyrir fulltrúa foreldra á öllum skólastigum. Í þeim er lýst starfi foreldrafélaga og foreldra- og skólaráða. Hér getur þú nálgast sem pdf skjal. Handbók foreldrafélaga grunnskóla.