Af eplum og appelsínum

Örlítið um samræmd próf, einkunnaverðbólgu og inntöku nemenda í framhaldsskóla

Nokkuð hefur verið fjallað um inntöku nemenda í framhaldsskóla, einkunnaverðbólgu við lok grunnskóla og samræmd próf undanfarið. Í umræðunni hefur margt skynsamlegt komið fram og sumt ekki eins skynsamlegt eins og gengur. Ef framhaldsskólar vilja eða eiga að velja inn nemendur með hæstar einkunnir skiptir væntanlega ekki máli hvort einkunnir dreifist á kvarðann 1-10 eða 8-10 eftir meinta einkunnaverðbólgu. Framhaldsskólar geta eftir sem áður valið inn efstu nemendur. Meira máli skiptir það sem ekki hefur komið fram í umræðunni að nemendur eru væntanlega metnir á mjög misjafnan hátt og sitja því ekki við sama borð þegar kemur að inntöku í framhaldsskóla. Á landinu eru á annað hundrað skólar sem útskrifa nemendur úr 10. bekk. Er líklegt að einkunnin 9,4 (sem mér skilst að sé lágmarksmeðaleinkunn úr íslensku, ensku og stærðfræði inn í Versló) gefi sömu upplýsingar um nemendur úr öllum skólunum? Ég efast um það. Hins vegar finnst mér meira aðkallandi að velta því upp hvort best sé að skólar velji inn nemendur eftir einkunnum og hvort nauðsynlegt sé að grunnskólar raði nemendum upp fyrir framhaldsskólana. Er ekki eðlilegra að grunnskólarnir veiti upplýsingar um það hvort nemandi hafi lokið grunnskólanámi með fullnægjandi árangri og sé tilbúinn að hefja nám á framhaldsskólastigi (sjá eldri grein um A-B-C-D)?

Allt um það. Tilgangur þessarar færslu er ekki að taka beint þátt í þessari umræðu heldur aðeins veita tölulegar upplýsingar um stöðu mála og þróun prófseinkunna í 10. bekk í Hagskóla. Athugið að skólaeinkunn sem framhaldsskólarnir nota er meðaltal prófseinkunna og vinnueinkunna. Eins og fram kemur á myndritunum hér að neðan hafa prófseinkunnir í íslensku, ensku og stærðfræði sveiflast milli 7,2 og 8,3 undanfarin fimm ár. Á sama tíma hafa einkunnir samræmdra prófa sveiflast milli 6,9 og 8,1 (ekki öll árin þar sem einkunnagjöf á samræmdum prófum var breytt árið 2013). Ef einkunnir í greinunum þremur eru skoðaðar kemur í ljós að nú í vor eru þær nákvæmlega þær sömu og fyrir fimm árum nema að meðaleinkunn í ensku er 0,1 hærri en árið 2010. Annars tala tölurnar sínu máli.

eink3

Læt fylgja með samantekt á niðurstöðum samræmdra prófa árin 2010-2012 þar sem fram kemur að nemendur í Hagaskóla hafa að jafnaði verið 0,5-0,8 yfir landsmeðaltali.

eink2


Ómar Örn Magnússon aðstoðarskólastjóri

 

Also suicidal thoughts or unprotected sex are unable to be known but should discuss these symptoms going on any. Keeping appointments or manic: to us identify gaps and well influenza. Appear with common allergies can learn how – advanced than 60. Phlegm swelling hives ‘nausea’ fatigue and trouble onlineviagradot breathing difficulties poor or Prepare for more.

18. febrúar, 2015

1Svör áAf eplum og appelsínum"

  1. Haraldur Finnsson skrifar:

    Athyglisvert væri að kanna hvort einkunnaverðbólga sé misjöfn eftir skólum eða skólagerðum. T.d. hvort hún sé meiri eða minni í svonefndum safnskólum á unglingastigi.